REGULAMENTUL OFICIAL pentru organizarea și desfășurarea programului de antrenamente din cadrul proiectului “Educatie prin Mișcare 2021” 12 oct – 30 nov 2021, Parc Al. Ioan Cuza, București, Sector 3

SECŢIUNEA 1. DESPRE ORGANIZATORI și COMPETIȚIE
Programul de antrenamente de alergare din cadrul proiectului “Educatie prin Miscare 2021” este organizat de Asociaţia Club Sportiv Elite Running in parteneriat cu Primaria Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti.
Proiectul “Educatie prin Miscare 2021”, este unul dintre proiectele câștigătoare ale unei finanțări nerambursabile, alocate de la bugetul local al Primariei Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general desfasurate in anul 2021.
Programul de antrenamente se adresează locuitorilor Sectorului 3, invitându-i să-și îmbunătățească stilul de viață prin mișcare în aer liber urmand ca desavarsirea pregatirii sa fie verificata la una din cursele din cadrul Maratonului 1 Decembrie 2021, parte integranta a proiectului “Educatie prin Miscare 2021”.
La aceste sedinte de antrenament pot participa si locuitori ai altor sectoare din Bucuresti, acestia neavand posibilitatea de a accesa privilegiile oferite de proiectul “Educatie prin Miscare 2021” locuitorilor Sectorului 3.
Regulamentul Oficial al antrenamentelor (denumit în continuare Regulament Oficial) este intocmit și va fi facut public conform legislaţiei aplicabile în Romania, fiind disponibil în mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.eliterunning.ro.
Prin inscrierea si participarea la aceste antrenamente, participanţii sunt de acord sa respecte și sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial și ale legislaţiei în vigoare aplicabile.
SECŢIUNEA 2. PERIOADA și ZONA DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI DE ANTRENAMENTE
2.1. Perioada și locul desfășurării programului de antrenament
2.1.1 Sedintele de antrenament – se vor desfasura in perioada 12 oct – 30 nov 2021, la un interval de 2 sedinte/saptamana (in zile si la ore ce vor fi stabilite impreuna cu participantii la antrenamente), în București, pe aleile din Parcul Alexandru Ioan Cuza (fost IOR). Zona de intalnire va fi pe aleea din fata “scenei mari” (aleea perpendiculara pe aleea de langa lac) din imediata apropiere a podului (peste lac) de pe strada Liviu Rebreanu. Aceasta zona de intalnire este foarte aproape de Mall ParkLake(partea din spate, dinspre lac).
2.1.2 Sunt organizate 2 curse de antrenament “Run IOR” (pe 24.10 si 07.11.2021) pe distantele de 3 – 6 km pe aleile din Parcul Alexandru Ioan Cuza, avand zona start/sosire pe aceeasi aleea din fata “scenei mari” (aleea perpendiculara pe aleea de langa lac) din imediata apropiere a podului (peste lac) de pe strada Liviu Rebreanu.
Pentru aceste curse de antrenament se intocmesc clasamente (F, M).
La cursele de antrenament “Run IOR”, vor putea participa atat persoanele inscrise la antrenamentele din cadrul proiectului “Educatie prin Miscare 2021” cat si alti doritori de miscare. Programul de desfasurare a acestor curse si modalitatile de inscriere vor fi anuntate pe site-ul www.eliterunning.ro si pe pagina de FB Elite Running,
SECŢIUNEA 3. MECANISMUL DE DESFASURARE A PROGRAMULUI DE ANTRENAMENTE
3.1. Eligibilitate
Aceste antrenamente se adreseaza adolescentilor (12-17 ani) și adultilor care vor participa la sedintele de antrenamentele stabilite de organizatori în functie de vârstă și pregatirea participantilor.
Participantii trebuie sa fi implinit 12 ani (adolescenti) și 18 ani (adulti) pana la data inscrierii la antrenamente și sa fie apti din punct de vedere medical pentru acest tip de efort.
3.2. Înscriere
O persoana eligibila conform articolului 3.1 se poate înscrie la sedintele de antrenament, completând formularul online de pe site-ul www.eliterunning.ro incepand cu data de 14.09.2021 pana la atingerea numarului maxim de participanti stabilit de organizatori (maximum 150 persoane). La aceste sedinte de antrenament se pot inscrie locuitori ai Sectorului 3, cat si ai altor sectoare din Bucuresti. Inscrierea in programul de antrenamente este gratuita si nediscriminatorie (ex: experienta sportiva, varsta, s.a.).
Persoanele rezidente in Sectorul 3, care se inscriu in programul de antrenamete beneficiaza de cateva privilegii acordate prin proiectul “Educatie prin Miscare 2021” numai daca sunt indeplinite cateva criterii (vezi 3.2.1 si 3.2.2).
3.2.1 Privilegii oferite locuitorilor Sectorului 3 inscrisi la antrenamente
– inscriere  GRATUITA la sedintele de antrenament de grup (2 sedinte/saptamana)
– inscriere GRATUITA la cursele de antrenament “Run IOR” (dupa cumularea a 4 prezente la sedintele de antrenament) – in limita a 70 participanti
– tricou tehnic (cu maneca scurta) GRATUIT pentru cursele de antrenament “Run IOR” (dupa cumularea a 4 prezente la sedintele de antrenament) – in limita a 70 participanti
– inscriere GRATUITA (inclusiv kitul de participare) la una din cursele din cadrul Maratonului 1 Decembrie 2021 (dupa cumularea a 6 prezente la sedintele de antrenament) – in limita a 150 participanti
– tricou tehnic (cu maneca lunga) GRATUIT pentru participarea la una din cursele din cadrul Maratonului 1 Decembrie 2021 (dupa cumularea a 6 prezente la sedintele de antrenament) – in limita a 150 participanti
La evenimentele “Run IOR” si Maratonul 1 Decembrie 2021 se acorda gratuit kitul de participare, in limita numarului de participanti stabilit pentru locuitorii Sectorului 3 (70, respectiv 150 participanti).
Criterii de validare a inscrierii locuitorilor Sectorului 3 la antrenamente:

 • Sa fie inscrisi la antrenamente prin intermediul formularului online (http://eliterunning.ro/inscrieri-la-antrenamente/). Formularul de înscriere la antrenamente va fi disponibil începând cu data de 14.09.2021 (data la care încep înscrierile).
 • Sa faca dovada ca au domiciliul in Sectorul 3 (prin CI, BI, pasaport sau carnet de conducere)

3.3. Declaraţia pe propria răspundere
Participarea la programul de antrenamente se face pe propria răspundere, în deplină cunoştinţă a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală.
Prin înscrierea și participarea la programul de antrenamente, fiecare participant declară și își asumă pe propria răspundere faptul că este apt sa participe la aceste activitati care presupun depunerea unui efort fizic și că a consultat în acest sens un medic de specialitate care i-a acordat avizul sa participe la programul de antrenamente.
Toţi participantii la antrenamente vor completa și semna o declaraţie pe propria raspundere ca sunt apţi din punct de vedere medical pentru a participa la sedintele de antrenamente si la cursele de antrenament “Run IOR”.
Prin semnarea declaratiei pe propria raspundere, participantul îl exonerează de orice răspundere pe Organizator în legătură cu orice problemă medicală, de orice natură, apărută în timpul sau după participarea la programul de antrenamente.
Participantii adolescenti (12-17 ani) vor fi insotiti la prima sedinta de antrenament de catre un parinte sau un tutore legal care vor trebui sa semneze declaratia pe proprie raspundere pentru adolescentul participant la antrenamete.
3.4. Condiții de participare la programul de antrenamente
3.4.1 Condiții de participare generale
Un participant inscris in programul de antrenamente trebuie sa se prezinte la locul de intalnire din parc în ziua și ora stabilite, in urmatoarele conditii:
– stare de sănătate bună, atestată pe propria răspundere conform declarației;
– condiție fizică bună pentru nivelul de antrenament al grupei la care a fost repartizat dupa evaluarea initiala
– lipsa oricăror simptome specifice infecției cu COVID-19 (a se vedea sectiunea speciala pentru aceste conditii)
Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru orice eventual incident, în cazul în care participanții la activitatile din cadrul programului de antrenament părăsesc zona si traseul indicat de organizatori pentru desfasurarea activitatilor.
Participantii se vor prezenta la antrenamente folosind propriul echipament sportiv. Echipamentul de alergare trebuie sa fie corespunzator condițiilor meteorologice de la ora de desfășurare a sedintelor de antrenament și decent (sa respecte normele morale).
Recomandam participantilor locuitori ai Sectorului 3 sa poarte la antrenamente si la cursele “Run IOR” tricoul specific proiectului “Educatie prin miscare”.
3.4.2 Condiții de participare in timpul pandemiei de COVID 19
Toate activitatile incluse in programul de antrenamente, respectiv sedintele de antrenamente de grup si cursele de antrenament “Run IOR”, se vor desfasura cu respectarea tuturor masurilor impuse de autoritati pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, pentru desfasurarea activitatilor fizice in aer liber.
Toti participantii prezenti la activitatile din cadrul programului de antrenamente vor fi indrumati sa respecte toate masurile indicate de catre autoritati in privinta desfasurarii activitatilor fizice in timpul pandemiei de COVID 19 si organizatorii se vor informa permanent in a respecta si a asigura toate masurile de igiena impuse (folosirea substantelor dezinfectante, folosirea mastilor de catre organizatori si voluntari, pastrarea distantei sociale etc.). Toti participantii inscrisi in programul de antrenamente vor semna o declaratie pe propria raspundere de participare la aceste activitati (separat de declaratia prin care isi asuma raspunderea ca este apt din punct de vedere al efortului depus) prin care isi asuma raspunderea ca vor respecta toate regulile si regulamentele impuse in cadrul programului de antrenamente, pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.
Ca masura de protectie si in concordanta cu masurilor impuse de autoritati pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, numarul maxim de participanti:
– la antrenamentele de grup (cele 2 antrenamente din cursul saptamanii) este limitat la 50 persoane impartite in 5 grupe de lucru de cate 10 persoane.
– la cursele de antrenament “Run IOR” este limitat la 100 persoane.
NOTIFICARE – in contextul pandemiei de COVID 19:
Deoarece situatia sanitara, in urmatoarea perioada – in care se desfasoara programul de antrenamente – este plina de neprevazut si în continuă schimbare, generatoarea situatiei fiind pandemia de COVID19, regulamentul programului poate suferi modificări, în functie de normele ce urmează a fi publicate și reglementările impuse de către autorități. Toate aceste modificări vor fi comunicate participanților inscrisi in programul de antrenamente.
In Anexa 1 la regulament, am detaliat o serie de norme si masuri impuse de catre autoritati pentru actuala perioada. Toate normele si masurile impuse sunt obligatorii, iar nerespectarea lor duce la descalificarea participantului la program.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a intrerupe desfasurarea activitatilor din cadrul programului de antrenamente in cazul in care sunt pusi in pericol participantii si comunitatea, din cauza agravarii situatiei generate de pandemia de COVID 19.
3.5. Probleme medicale, prim ajutor si asigurare in caz de accidente pentru participantii la programul de antrenamente
3.5.1 Probleme medicale și prim ajutor
Participarea la programul de antrenamente este permisă doar persoanelor care nu au probleme medicale și care au capacitatea fizică și pregătirea să participe la nivelul de antrenament al grupei la care a fost repartizat dupa evaluarea initiala.
Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii si voluntarii care participă la organizarea programului de antrenament nu se fac responsabili pentru actele de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării programului.
Participantul prezent la programul de antrenament (la sedintele de antrenamente de grup sau la cursele de antrenament “Run IOR”), care întâmpina alterări semnificative ale stării de sănătate, de orice tip, pe parcursul desfășurării acestor activitati, are obligația de a se opri din efectuarea activitatilor și de a anunța de îndată organizatorii.
Participanții sunt obligați să ii ajute pe ceilalți participanți, aflați în dificultate/în pericol si sa anunte organizatorul in cazul producerii unui incident sau, în caz de urgență, vor apela la 112.
Participanții autorizează și își dau consimțământul expres de a fi transportați la spital/de a li se asigura asistență medicală în urma cererii exprese a reprezentanților Organizatorului, în cazul în care, în opinia acestor persoane, asistența medicală este necesară și declară că renunță la orice pretenții ar putea avea în legătură cu un astfel de transport și/sau tratament de urgență, întârzieri ori deficiențe în legătură cu acesta.
3.5.2 Asigurare in caz de accidente
Participarea la activitatile din cadrul programului de antrenamente este făcută exclusiv pe riscul Participantului. Organizatorul nu este responsabil de niciun prejudiciu de orice fel suferit de către Participant ca rezultat al participării la activitatile programului, cu excepția cazului în care prejudiciul este o consecință directă a intenției Organizatorului. Această excludere de responsabilitate se aplică de asemenea și în cazul oricăror daune posibile pentru cauze cum ar fi dar fără a se limita la accidentări sau deces.
Participantul este singurul responsabil de încheierea unei asigurări în vederea acoperirii oricăror daune provocate de accidentări, boli sau deces cauzate de participarea la activitatile din cadrul programului de antrenamente. Participantul declară că este conștient că participarea necesită o sănătate fizică și mentală foarte bună și declară că este pregătit corespunzător să participe la activitatile din cadrul programului de antrenamente.
Organizatorul în mod expres și cu precădere indică Participantului să efectueze orice examen medical este necesar care să ateste că este apt de a participa la activitatile din cadrul programului de antrenamente. Participantul rămâne responsabil față de Organizator pentru orice prejudiciu ar provoca unei terțe părți, inclusiv unui alt Participant, voluntar etc., ca urmare a oricărui act sau omisiuni care este imputabil Participantului
3.6. Forta majora
Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră desemnează orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.
SECTIUNEA 4. Condiții ADMINISTRATIVE
4.1. Siguranta programului de antrenamente
Se vor lua toate masurile ca toate activitatile din cadrul programului de antrenamente sa se desfasoare in deplina siguranta atat din punct de vedere a integritatii participantilor, a efortului depus cat si in prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.
4.2. Dispozitii finale
În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorii vor face publice numele câștigătorilor și premiile acordate în cadrul curselor de antrenament “Run IOR”. Lista câștigătorilor va fi publicata după desfasurarea fiecarei curse de antrenament “Run IOR” pe site-ul www.eliterunning.ro
Organizatorii se obliga sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru detalii, accesați pagina: http://www.maraton1decembrie.ro/politica-de-confidentialitate/
Participantilor la antrenamente le este interzisă aruncarea oricăror resturi sau gunoaie în zona de desfășurare a antrenamentelor, sub sancțiunea avertizarii sau chiar a refuzului de a fi primit la antrenamente. Aceștia vor putea folosi fie coșurile de gunoi amplasate în parc, fie sacii menajeri puși la dispoziție de către organizatori în zona de desfasurare a activitatilor din cadrului programului de antrenamente. Organizatorii vor asigura la terminarea activitatilor eliminarea deșeurilor și depunerea acestora în containerele aflate în zona parcului.
Organizatorii își rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament in timpul desfasurarii programului de antrenamente cu obligativitatea anunțării modificărilor intervenite pe site și la locul de desfășurare activitatilor din cadrul programului.

ANEXA 1

REGULI ȘI NORME DE IGIENĂ PENTRU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII COVID-19 CE TREBUIE RESPECTATE DE PARTICIPANȚII LA CURSA DE ANTRENAMENT “RUN IOR 2021” DIN CADRUL PROIECTULUI “EDUCAȚIE PRIN MIȘCARE 2021”

A. CONSIDERAȚII GENERALE. DESCRIEREA SIMPTOMELOR ȘI MĂSURILOR GENERALE PRIVIND LIMITAREA RĂSPÂNDIRII COVID-19

Toți participantii  la cursa de antrenament “Run IOR 2021”, din cadrul proiectului“Educatie prin Miscare 2021” si persoanele implicate in organizarea cursei de antrenament trebuie să fie întotdeauna informați și atenți în ceea ce privește apariția simptomelor de COVID-19.

1) SIMPTOMELE INCLUD:
 • cele mai comune semne: febră, dificultate în respirație (creșterea frecvenței respiratorii), tuse, durere în gât, stare de oboseală, dureri musculare etc.;
 • rare: dureri de cap, greață, diaree.

În cazul în care participanții au astfel de simptome, este interzisă participarea la cursa de antrenament “Run IOR 2021”. Persoanele care prezintă unul sau mai multe dintre aceste simptome sau l-au prezentat în ultimele 14 zile trebuie să urmeze procedurile descrise de autoritățile sanitare şi să nu părăsească locuința pentru a participa la cursa.

2) MĂSURI GENERALE DE PREVENȚIE PENTRU A LIMITA RĂSPÂNDIREA COVID-19:
 • spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun timp de 20 de secunde sau folosirea unui dezinfectant pentru mâini avizat/autorizat;
 • acoperirea gurii și nasului în caz de tuse sau strănut cu plica cotului sau cu o batistă de hârtie și aruncarea imediată a batistei urmată de igienizarea mâinilor;
 • evitarea atingerii feței, ochilor, gurii, nasului cu mâinile neigienizate;
 • folosirea pentru dezinfecție doar a produselor biocide avizate/autorizate;
 • curățarea și dezinfectarea riguroasă a tuturor materialelor și echipamentelor sportive după fiecare utilizare;
 • dotarea cu dispensere cu dezinfectant pentru mâini în toate locațiile unde se organizează activități sportive.

B. REGULI CE URMEAZĂ A FI RESPECTATE DE CĂTRE PARTICIPANȚII LA CURSA DE ANTRENAMENT “RUN IOR 2021”

Măsurile  prevăzute mai jos descriu cadrul în care se poate desfășura cursa de antrenament de alergare  în aer liber.

B.1. MĂSURI CARE PRECED CURSA RUN IOR 2021
 • Înaintea începerii cursei de antrenament toți participanții prezenți trebuie să se fi înscris în prealabil la cursă și să fi fost validați. Listele de start și de sosire reprezintă ,,lista de prezență’’ care va fi folosită pentru a facilita o eventuala ancheta epidemiologică, în cazul descoperirii unui caz de infectare cu SARS-CoV-2. In cazul unei anchete epidemiologice, toți participanții la respectiva cursa  de antrenament vor fi anuntați la datele de contact completate în formularul de înscriere la cursa de antrenamente.
 • Înaintea fiecărei curse de antrenament, participantul care va fi prezent la eveniment este obligat sa semneze in format electronic declarația pe propria răspundere privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de  COVID-19 care este pusă la dispoziție în format electronic de către organizatori: https://eliterunning.ro/run-ior-declaratie-pe-propria-raspundere/
 • Orice cursa de antrenament Run IOR trebuie să fie precedată de o procedură de autoevaluare. Simptomele comune ale îmbolnăvirii de COVID-19 au fost descrise mai sus. Persoanele care prezintă sau l-au prezentat în ultimele 14 zile unul sau mai multe dintre aceste simptome, NU trebuie să se prezinte la  cursă.
 • Deplasarea către și de la locul de desfășurare a cursei  trebuie să se facă respectând toate măsurile de protecție dispuse de autorități. Este recomandat ca participanții să ajungă la momente diferite la locul de desfășurare a cursei  de antrenament, pentru a evita aglomerarea de persoane în anumite puncte.
 • Trebuie să participe la organizarea şi desfăşurarea cursei de antrenamente  doar persoanele a căror prezenţă este absolut necesară, pentru a limita pe cât posibil numărul celor care sunt expuşi unui potenţial risc de infectare.
 • În acest sens, participantii sunt rugati insistent să nu aducă sustinători la locul evenimentului.
 • Numarul maxim de participanti la o cursa  de antrenament este limitat la 100 persoane.
B.2. MASURI IN TIMPUL DESFASURARII CURSEI  DE ANTRENAMENT RUN IOR 2021
 • Se va evita contactul fizic cu ceilalți participanti – strângeri de mână, îmbrăţişări la începutul /sfârşitul cursei  sau pe parcursul desfasurarii cursei de antrenament.
 • Pe tot parcursul cursei de antrenament trebuie să fie păstrată o distanță de siguranță față de celelalte persoane care ar putea să fie prezente. Participanții la activitatea sportivă trebuie să se asigure că respectă distanța de siguranță de cel puțin 2 m (astfel încât fiecărei persoane să îi revină un spațiu de cel puțin 7 mp) față de celelalte persoane de fiecare dată când nu sunt folosite echipamente de protecție care limitează posibilitatea răspândirii SARS-CoV-2.
 • Distanța sus mentionată va fi pastrată și în timpul incalzirii individuale de dinaintea cursei si in timpul sedintei de stretching individual de dupa cursa.
 • Depasirea pe traseul de alergare(in timpul desfasurarii cursei  de antrenament) se va realiza rapid și cu respectarea maximului de distanța posibilă (2 m).
 • Participanții trebuie să respecte regulile de igienă (de exemplu, folosirea unei batiste de unică folosință, în caz de tuse sau strănut, evitarea schimbului de echipament sportiv, sticle cu apă și alte articole personale între participanti, evitarea contactului fizic ).
B.3. MASURI DUPĂ CURSA DE ANTRENAMENT
 • Dupa incheierea cursei  de antrenament, toti participantii trebuie sa paraseasca zona de start/sosire a cursei,  in grupuri mici  sau chiar individual. Se vor evita imbratisarile sau strangerile de maini. Nu se vor face fotografii de grup.

C. REGULI CE URMEAZA A FI RESPECTATE DE CATRE ORGANIZATORII CURSEI DE ANTRENAMENT

C.1. MĂSURI CU CARACTER GENERAL
 • Organizatorii asigura o persoană de contact responsabilă cu organizarea și coordonarea aplicării normelor de prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de  COVID 19.
 • Trebuie să participe la organizarea și desfășurarea cursei de antrenament doar persoanele a căror prezență este absolut necesară, pentru a limita pe cât posibil numărul celor care sunt expuși unui potențial risc de infectare.
C.2. MĂSURI CE URMEAZA A FI LUATE DE CATRE ORGANIZATORII CURSEI DE ANTRENAMENT
A) ÎN PREGĂTIREA EVENIMENTULUI:
 • asigurarea echipamentului de protecție (mască, mănuși) pentru întreg personalul implicat în organizarea programului cursei de antrenamente;
 • asigurarea măsurilor de igienizare a mâinilor cu produse biocide avizate/autorizate la intrarea în spațiul destinat evenimentului pentru toți participanții;
 • transmiterea in format electronic catre toti participantii la program a documentelor informative si  de atenționare  privind regulile de igienă a mâinilor și igienă respiratorie, practicarea responsabilității sociale prin distanțarea socială și monitorizarea propriei stări de sănătate;
B) ÎN TIMPUL EVENIMENTULUI:
 • interzicerea accesului spectatorilor sau a sustinatorilor participantilor la cursa  de antrenament, daca nu sunt inscrise in program;
 • organizatorii trebuie să se asigure că pentru toți participanții sunt create condițiile pentru a putea respecta distanța socială de 2 metri (astfel încât fiecărei persoane să îi revină un spațiu de cel puțin 7 mp) dacă nu sunt folosite echipamente de protecție care limitează posibilitatea răspândirii SARS-CoV-2.
C) DUPA EVENIMENT:
 • organizatorii trebuie să se asigure că spatiul in care s-a desfasurat evenimentul(zona start/sosire,  traseul)  a ramas curat, luind masuri de strangere  si depozitare a tuturor deseurilor, echipamentelor de protectie  si materialelor ajutatoare folosite in cadrul cursei de antrenament.
C.3. PROCEDURI ÎN EVENTUALITATEA DEPISTĂRII UNUI CAZ SUSPECT DE COVID-19 IN TIMPUL CURSEI DE ANTRENAMENT

In cazul depistarii unui caz suspect de COVID-19 in timpul cursei de antrenament(participant cu simptome specifice)  se va lua masura de izolare pentru  persoana cu simptomatologie COVID-19; utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente la cursa orice persoană care prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare. Dupa masura izolarii  imediate, se  organizeaza  transportului individual al acesteia la domiciliu si contactarea medicului de familie  și apoi se informează obligatoriu direcția de sănătate publică  a municipiului București și serviciul de urgențe 112.

C.4. PROCEDURI ÎN EVENTUALITATEA APARIȚIEI UNUI FOCAR DE INFECȚIE PE PERIOADA PROGRAMULUI DE ANTRENAMENT

Organizatorii cursei de antrenament vor întrerupe programul în cazul în care se descoperă cel puțin un caz de infecție, până la finalizarea anchetei epidemiologice.

Regulile prevazute in aceasta anexa – de protecție sanitară împotriva răspândirii SARS-CoV-2 – sunt obligatorii si trebuiesc respectate de toti participantii si persoanele implicate in organizare, pe intreaga perioada de desfasurare a cursei de antrenament. Nerespectarea acestor prevederi de catre orice  participant duce la eliminarea lui din cursa de antrenament.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search