Politica de confidentialitate

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal

Asociatia C.S. Elite Running, denumita in continuare Organizator, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal cu buna credinta si in realizarea scopurilor specificate in prezenta Nota de informare, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare Regulament).

1. Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram

Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram sunt urmatoarele: numele si prenumele, localitatea si judetul unde aveti domiciliul, date de natura personala (data nasterii, sexul, marimea tricoului), date de contact (telefon, e-mail).

2. Scopul colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate si prelucrate pentru urmatoarele scopuri principale:

 • inscrierea la competitie
 • incadrarea la categoria de varsta / sex
 • afisarea situatiei inscrierii dumneavoastra pe site-ul competitiei: nume, prenume, categoria de varsta / sex, situatia inscrierii (fara alte informatii cum ar fi data nasterii, licalitaea/judetul de domiciliu)
 • alocarea tricoului tehnic
 • transmiterea catre dumneavoastra a situatie inscrierii, informatiilor tehnice legate de eveniment
 • realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti la nivel anual sau multi-anual
 • indeplinirea obligatiilor fiscale

Datele sunt pastrate pentru a avea dovada inscrierilor in cazul unor eventuale contestatii si/sau a incasarilor, in cazul controalelor institutiilor autorizate.

Datele dumneavoastra de contact pot fi folosite si pentru activitati de marketing direct precum transmiterea de informari, inclusiv materiale publicitare, din partea Organizatorilor sau a sponsorilor si partenerilor competitiei, doar cu acordul dumneavoastra, solicitat la momentul inscrierii (denumit Consimtamant de marketing direct).

3. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, Organizatorii vor prelucra datele cu caracter personal pe inaintea si in timpul competitiei, precum si ulterior, atunci cand exista un interes legal sau legitim pentru a proceda astfel (ex. pentru a va furniza informatiile solicitate sau pentru a ne respecta obligatiile legale, fiscale sau contabile sau pentru a va transmite informari din partea Organizatorilor sau a sponsorilor si partenerilor competitiei). Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, Organizatorii sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

4. Transmiterea datelor cu caracter personal pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare ale Organizatorilor

Datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor fi transmise catre terti.

Daca totusi va aparea nevoia de a transmite datele catre terti, vom cere in prealabil acordul fiecaruia dintre dumneavoastra in parte.

5. Transferul International sau catre terti

Datele dumneavoastra cu character personal nu vor fi transmise in afara Romaniei si nici catre persoane sau entitati juridice altele decat Organizatorii.

6. Necesitatea prelucrarii datelor cu caracter personal

In situatia in care refuzati sa comunicati datele mentionate de mai sus, Organizatorii vor fi in imposibilitatea de a va acorda dreptul de participare in competitie.

7. Drepturile persoanei vizate

Prin citirea prezentei Politici de confidentialitate ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv :

 • dreptul de acces la date, conform art.15 din Regulament,
 • dreptul la rectificarea datelor inexacte, conform art.16 din Regulament,
 • dreptul de stergere a datelor, «de a fi uitat», conform art. 17 din Regulament,
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii, conform art.18 din Regulament,
 • dreptul la portabilitatea datelor, conform art.20 din Regulament,
 • dreptul de a obiecta, conform art. 21 din Regulament,
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art.22 din Regulament,
 • dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Regulamentul (UE) nr.679/2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personl şi privind libera circulaţie a acestor date.

Totodata, va informam ca aveti dreptul de a va retrage oricand Consimtamantul de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere, transmisa pe adresele de email: vladv63@yahoo.com, rapreda1@gmail.com. In cazul in care veti adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastra privind protectia datelor, Organizatorii vor raspunde acestei solicitari, in termen de 30 de zile, in conditiile prevazute de Regulamentul General privind protectia datelor.

Operatorul de date cu caracter personal prelucreaza datele dumneavoastra in conditii de legitimitate, implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor conform Regulamentului General privind protectia datelor.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search