REGULAMENTUL OFICIAL PENTRU ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI DE ANTRENAMENTE DIN CADRUL PROIECTULUI “EDUCAȚIE PRIN MIȘCARE 2023” 

10 OCT – 28 NOV 2023

PARC AL. IOAN CUZA, BUCUREȘTI, SECTOR 3

SECŢIUNEA 1. DESPRE ORGANIZATORI și COMPETIȚIE

Programul de antrenamente de alergare din cadrul proiectului “Educație prin Mișcare 2023” este organizat de Asociaţia Club Sportiv Elite Running în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 al Municipiului București.

Proiectul “Educație prin Mișcare 2023”, este unul dintre proiectele câștigătoare ale unei finanțări nerambursabile, alocate de la bugetul local al Primăriei Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general desfășurate în anul 2023.

Programul de antrenamente se adresează locuitorilor Sectorului 3, invitându-i să-și îmbunătățească stilul de viață prin mișcare în aer liber urmand ca desăvârșirea pregătirii să fie verificata la una din cursele din cadrul Maratonului 1 Decembrie 2023, parte integrantă a proiectului “Educație prin Mișcare 2023”.

La aceste ședințe de antrenament pot participa și locuitori ai altor sectoare din București, aceștia neavând posibilitatea de a accesa privilegiile oferite de proiectul “Educație prin Mișcare 2023” locuitorilor Sectorului 3.

Regulamentul Oficial al antrenamentelor (denumit în continuare Regulament Oficial) este întocmit și va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.eliterunning.ro.

Prin înscrierea și participarea la aceste antrenamente, participanţii sunt de acord sa respecte și sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial și ale legislaţiei în vigoare aplicabile.

SECŢIUNEA 2. PERIOADA și ZONA DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI DE ANTRENAMENTE

2.1. Perioada și locul desfășurării programului de antrenament

2.1.1 Ședințele de antrenament – se vor desfășura în perioada 10 oct – 28 nov 2023, cate 2 ședințe/saptamana (în zile și la ore ce vor fi stabilite împreună cu participanții la antrenamente), în București, pe aleile din Parcul Alexandru Ioan Cuza (fost IOR). Zona de intalnire va fi pe aleea din fața “scenei mari” (aleea perpendiculara pe aleea de langa lac) din imediata apropiere a podului (peste lac) de pe strada Liviu Rebreanu. Aceasta zona de intalnire este foarte aproape de Mall ParkLake(partea din spate, dinspre lac).

2.1.2 Sunt organizate 2 curse de antrenament “Run IOR” (pe 22.10 si 05.11.2023) pe distanțele de 3 – 6 km pe aleile din Parcul Alexandru Ioan Cuza, având zona start/sosire pe aceeași alee din fața “scenei mari” (aleea perpendiculara pe aleea de langa lac) din imediata apropiere a podului (peste lac) de pe strada Liviu Rebreanu.

Pentru aceste curse de antrenament se întocmesc clasamente (F, M).

La cursele de antrenament “Run IOR”, vor putea participa atat persoanele înscrise la antrenamentele din cadrul proiectului “Educație prin Mișcare 2023” cât și alți doritori de mișcare. Programul de desfășurare a acestor curse și modalitățile de înscriere vor fi anunțate pe site-ul www.eliterunning.ro si pe pagina de FB Elite Running,

SECŢIUNEA 3. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI DE ANTRENAMENTE

3.1. Eligibilitate

Aceste antrenamente se adresează adolescenților (12-17 ani) și adulților care vor participa la ședințele de antrenamentele stabilite de organizatori în funcție de vârstă și pregătirea participanților.

Participantii trebuie sa fi împlinit 12 ani (adolescenti) și 18 ani (adulti) pana la data înscrierii la antrenamente și să fie apți din punct de vedere medical pentru acest tip de efort.

3.2. Înscriere

O persoană eligibilă conform articolului 3.1 se poate înscrie la ședințele de antrenament, completând formularul online de pe site-ul www.eliterunning.ro incepand cu data de 19.09.2023 până la atingerea numărului maxim de participanti stabilit de organizatori (maximum 150 persoane). La aceste ședințe de antrenament se pot înscrie locuitori ai Sectorului 3, cât și alți doritori. Înscrierea în programul de antrenamente este gratuită și nediscriminatorie (ex: experienta sportiva, varsta, s.a.).

Persoanele rezidente în Sectorul 3, care se înscriu în programul de antrenament beneficiază de cateva privilegii acordate prin proiectul “Educație prin Mișcare 2023” numai dacă sunt îndeplinite cateva criterii (vezi 3.2.1 si 3.2.2).

3.2.1 Privilegii oferite locuitorilor Sectorului 3 înscriși la antrenamente

  • înscriere GRATUITĂ la ședințele de antrenament de grup (2 ședințe/saptamana)
  • înscriere GRATUITĂ la cursele de antrenament “Run IOR” (după cumularea a 4 prezente la ședințele de antrenament) – in limita a 70 participanti
  • tricou tehnic (cu maneca scurta) GRATUIT pentru cursele de antrenament “Run IOR” (după cumularea a 4 prezente la ședințele de antrenament) – in limita a 70 participanti
  • înscriere GRATUITĂ (inclusiv kitul de participare) la una din cursele din cadrul Maratonului 1 Decembrie 2023 (după cumularea a 6 prezențe la ședințele de antrenament) – în limita a 100 participanți
  • tricou tehnic (cu maneca lunga) GRATUIT pentru participarea la una din cursele din cadrul Maratonului 1 Decembrie 2023 (după cumularea a 6 prezențe la ședințele de antrenament) – în limita a 100 participanți

La evenimentele “Run IOR” și Maratonul 1 Decembrie 2023 se acordă gratuit kitul de participare, în limita numărului de participanți stabilit pentru locuitorii Sectorului 3 (70, respectiv 100 participanti).

Criterii de validare a înscrierii locuitorilor Sectorului 3 la antrenamente:

  • Sa fie înscriși la antrenamente prin intermediul formularului online (http://eliterunning.ro/inscrieri-la-antrenamente/). Formularul de înscriere la antrenamente va fi disponibil începând cu data de 19.09.2023 (data la care încep înscrierile).
  • Sa facă dovada ca au domiciliul în Sectorul 3 (prin CI, BI, pașaport sau carnet de conducere)

3.3. Declaraţia pe propria răspundere

Participarea la programul de antrenamente se face pe propria răspundere, în deplină cunoştinţă a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală.
Prin înscrierea și participarea la programul de antrenamente, fiecare participant declară și își asumă pe propria răspundere faptul că este apt sa participe la aceste activități care presupun depunerea unui efort fizic și că a consultat în acest sens un medic de specialitate care i-a acordat avizul sa participe la programul de antrenamente.
Toţi participantii la antrenamente vor completa și semna o declaraţie pe propria răspundere că sunt apţi din punct de vedere medical pentru a participa la ședințele de antrenamente și la cursele de antrenament “Run IOR”.
Prin semnarea declarației pe propria răspundere, participantul îl exonerează de orice răspundere pe Organizator în legătură cu orice problemă medicală, de orice natură, apărută în timpul sau după participarea la programul de antrenamente.
Participantii adolescenti (12-17 ani) vor fi însoțiți la prima ședința de antrenament de către un părinte sau un tutore legal care vor trebui sa semneze declarația pe proprie răspundere pentru adolescentul participant la antrenamente.

3.4. Condiții de participare la programul de antrenamente

3.4.1 Condiții de participare generale

Un participant înscris în programul de antrenamente trebuie sa se prezinte la locul de intalnire din parc în ziua și ora stabilite, în următoarele condiții:

  • stare de sănătate bună, atestată pe propria răspundere conform declarației;
  • condiție fizică bună pentru nivelul de antrenament al grupei la care a fost repartizat după evaluarea inițială
  • lipsa oricăror simptome specifice infecției cu COVID-19 (a se vedea secțiunea specială pentru aceste condiții)

Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru orice eventual incident, în cazul în care participanții la activitățile din cadrul programului de antrenament părăsesc zona si traseul indicat de organizatori pentru desfășurarea activităților.

Participantii se vor prezenta la antrenamente folosind propriul echipament sportiv. Echipamentul de alergare trebuie sa fie corespunzător condițiilor meteorologice de la ora de desfășurare a ședințelor de antrenament și decent (sa respecte normele morale). 

Recomandăm participanților locuitori ai Sectorului 3 să poarte la antrenamente si la cursele “Run IOR” tricoul specific proiectului “Educație prin mișcare”.

3.5. Probleme medicale, prim ajutor și asigurare în caz de accidente pentru participanții la programul de antrenamente

3.5.1 Probleme medicale și prim ajutor

Participarea la programul de antrenamente este permisă doar persoanelor care nu au probleme medicale și care au capacitatea fizică și pregătirea să participe la nivelul de antrenament al grupei la care a fost repartizat după evaluarea inițială.

Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii și voluntarii care participă la organizarea programului de antrenament nu se fac responsabili pentru actele de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării programului.

Participantul prezent la programul de antrenament (la ședințele de antrenamente de grup sau la cursele de antrenament “Run IOR”), care întâmpina alterări semnificative ale stării de sănătate, de orice tip, pe parcursul desfășurării acestor activități, are obligația de a se opri din efectuarea activităților și de a anunța de îndată organizatorii.

Participanții sunt obligați să îi ajute pe ceilalți participanți, aflați în dificultate/în pericol si sa anunte organizatorul în cazul producerii unui incident sau, în caz de urgență, vor apela la 112.

Participanții autorizează și își dau consimțământul expres de a fi transportați la spital/de a li se asigura asistență medicală în urma cererii exprese a reprezentanților Organizatorului, în cazul în care, în opinia acestor persoane, asistența medicală este necesară și declară că renunță la orice pretenții ar putea avea în legătură cu un astfel de transport și/sau tratament de urgență, întârzieri ori deficiențe în legătură cu acesta.

3.5.2 Asigurare în caz de accidente

Participarea la activitățile din cadrul programului de antrenamente este făcută exclusiv pe riscul Participantului. Organizatorul nu este responsabil de niciun prejudiciu de orice fel suferit de către Participant ca rezultat al participării la activitățile programului, cu excepția cazului în care prejudiciul este o consecință directă a intenției Organizatorului. Această excludere de responsabilitate se aplică de asemenea și în cazul oricăror daune posibile pentru cauze cum ar fi dar fără a se limita la accidentări sau deces.

Participantul este singurul responsabil de încheierea unei asigurări în vederea acoperirii oricăror daune provocate de accidentări, boli sau deces cauzate de participarea la activitățile din cadrul programului de antrenamente. Participantul declară că este conștient că participarea necesită o sănătate fizică și mentală foarte bună și declară că este pregătit corespunzător să participe la activitățile din cadrul programului de antrenamente.

Organizatorul în mod expres și cu precădere indică Participantului să efectueze orice examen medical este necesar care să ateste că este apt de a participa la activitățile din cadrul programului de antrenamente. Participantul rămâne responsabil față de Organizator pentru orice prejudiciu ar provoca unei terțe părți, inclusiv unui alt Participant, voluntar etc., ca urmare a oricărui act sau omisiuni care este imputabil Participantului.

3.6. Forța majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră desemnează orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

SECȚIUNEA 4. Condiții administrative

4.1. Dispoziții finale

În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorii vor face publice numele castigatorilor și premiile acordate în cadrul curselor de antrenament “Run IOR”. Lista câștigătorilor va fi publicată după desfășurarea fiecărei curse de antrenament “Run IOR” pe site-ul www.eliterunning.ro

Organizatorii se obliga sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru detalii, accesați pagina: http://www.maraton1decembrie.ro/politica-de-confidentialitate/.

Participanților la antrenamente le este interzisă aruncarea oricăror resturi sau gunoaie în zona de desfășurare a antrenamentelor, sub sancțiunea avertizării sau chiar a refuzului de a fi primit la antrenamente. Aceștia vor putea folosi fie coșurile de gunoi amplasate în parc, fie sacii menajeri puși la dispoziție de către organizatori în zona de desfășurare a activităților din cadrul programului de antrenamente. Organizatorii vor asigura la terminarea activităților eliminarea deșeurilor și depunerea acestora în containerele aflate în zona parcului.

Organizatorii își rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament în timpul desfășurării programului de antrenamente cu obligativitatea anunțării modificărilor intervenite pe site și la locul de desfășurare activităților din cadrul programului.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search