REGULAMENTUL OFICIAL

pentru organizarea și desfășurarea curselor de antrenament “Run IOR 2021” din cadrul proiectului “Educație prin Mișcare 2021”, Parc Al. Ioan Cuza, București, Sector 3

SECŢIUNEA 1. DESPRE ORGANIZATORI și COMPETIȚIE

Cursele de antrenament “Run IOR 2021” sunt parte a proiectului “Educație prin Mișcare 2021” și sunt organizate de Asociația Club Sportiv Elite Running în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 al Municipiului București. 

Proiectul “Educație prin Mișcare 2021”, este unul dintre proiectele câștigătoare ale unei finanțări nerambursabile, alocate de la bugetul local al Primăriei Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general desfășurate în anul 2021.

Cursele de antrenament “Run IOR 2021” se adresează în primul rând locuitorilor Sectorului 3, invitându-i să-și evalueze pregătirea fizică acumulată în ședințele de antrenament efectuate în cadrul proiectului “Educație prin Mișcare 2021”. Frecvența acestor evaluări ale pregătirii fizice este o cursă de antrenament la 2 săptămâni,  urmând ca desăvârșirea pregătirii să fie verificată la una din cursele din cadrul Maratonului 1 Decembrie 2021.

La cursele de antrenament “Run IOR 2021” pot participa și alți alergători care nu participă în proiectul “Educație prin Mișcare 2021”, aceștia neavând posibilitatea de a accesa privilegiile oferite de acest proiect adresat locuitorilor Sectorului 3.

Regulamentul Oficial al curselor de antrenament (denumit în continuare Regulament Oficial) este întocmit și va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.eliterunning.ro

Prin înscrierea și participarea la aceste curse de antrenament, participanții sunt de acord sa respecte și sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial și ale legislației în vigoare aplicabile.

SECŢIUNEA 2. PERIOADA și TRASEUL CURSELOR  “RUN IOR 2021”. PARTICIPANȚI

2.1. Perioada și locul desfășurării curselor de antrenament

2.1.1  Programul curselor

Cursele de antrenament “Run IOR 2021” vor fi organizate după următorul program:

 • Ediția 1 în data de 07.11.2021, începând cu ora 9:00
 • Ediția 2 în data de 14.11.2021, începând cu ora 9:00

Programul de desfășurare a acestor curse și modalitățile de inscriere sunt anunțate pe site-ul www.eliterunning.ro si pe pagina de Facebook Elite Running. 

2.1.2 Traseul curselor

Cursele de antrenament “Run IOR 2021” sunt organizat pe un traseu în lungime de 3 – 6 km pe aleile din Parcul Alexandru Ioan Cuza, având zona start/sosire pe aleea din fața “scenei mari” (aleea perpendiculara pe aleea de langa lac) din imediata apropiere a podului (peste lac) de pe strada Liviu Rebreanu. 

Traseul va fi amenajat pe aleile din parc și din din jurul lacului și va fi semnalizat de către organizatori prin conuri și benzi de delimitare și va fi supravegheat de arbitri de cursa, amplasați în diferite puncte ale traseului.

Harta traseului poate fi vizualizata http://eliterunning.ro/run-ior-traseu/.

2.1.3 Accesul pe traseu pe durata curselor

Pe durata desfășurării curselor, între orele 8:30 și 10:30, accesul pe aleile pe unde se va desfășura cursa va fi parțial restricționat. Traseul de desfășurare a întrecerilor va fi marcat cu conuri și banda de delimitare și va avea în anumite puncte arbitri de traseu desemnați de organizatori. Aceștia sunt responsabili pentru parcurgerea traseului în deplina siguranță de către toți participanții.

2.1.4 Participanți 

La cursele  de antrenament “Run IOR 2021”, pot participa atât persoanele înscrise la antrenamentele din cadrul proiectului “Educație prin Mișcare 2021”, cât și alți alergători, locuitori ai altor sectoare sau chiar din alte localități.

SECŢIUNEA 3. CURSE și CATEGORII

3.1 Curse

Aceaste curse de antrenament se adreseaza pasionaţilor de sport și miscare în aer liber, a caror stare de sanatate le permite o alergare pe una din distanţele menţionate mai jos.

Curse distincte:

 • Cursa adulti – 3 – 6 km
 • Cursa adolescenti – 1,5 km

3.2 Categorii de vârstă

3.2.1  Categoriile de vârstă pentru cursele adulților:
 • 18 – 34 ani feminin și masculin
  • pentru cursa din 07.11.2021: născuți între 08.11.1986 și 07.11.2003
  • pentru cursa din 14.11.2021: născuți între 15.11.1986 și 14.11.2003
 • 35 + feminin și masculin
  • pentru cursa din 07.11.2021: născuți înainte de 07.11.1986
  • pentru cursa din 14.11.2021: născuți înainte de 14.11.1986
3.2.2  Categorii de vârstă pentru cursele adolescenților:
 • adolescenți: 12-17 ani fete și băieți
  • pentru cursa din 07.11.2021: născuți între 08.11.2003 și 07.11.2009
  • pentru cursa din 14.10.2021: născuți între 15.11.2003 și 14.11.2009

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CURSELOR

4.1 Eligibilitate

Aceste curse de antrenament se adresează în primul rând adolescenților (12-17 ani) și adulților care sunt înscriși și participa la ședințele de antrenament din cadrul proiectului “Educație prin Mișcare 2021’’. La aceste curse de antrenament pot participa și alți doritori de mișcare, locuitori ai Sectorului 3 care nu sunt înscriși în proiect, locuitori ai altor sectoare sau chiar din alte localități.

Participanții trebuie să fi împlinit 12 ani (adolescenți) și 18 ani (adulți)  până la data desfășurării cursei și să fie apți din punct de vedere medical pentru acest tip de efort.

4.2 Înscriere

O persoană eligibilă conform articolului 4.1 se poate înscrie la cursa de antrenament “Run IOR 2021” completând formularul online de pe site-ul www.eliterunning.ro

 • începând cu 02.11.2021,  până pe 06.11.2021, la ora 12:00 PM pentru cursa din 07.11.2021
 • începând cu 08.11.2021,  până pe 13.11.2021, la ora 12:00 PM pentru cursa din 14.11.2021

sau până la atingerea numărului maxim de participanți stabilit de organizatori (maxim 100 persoane per ediție).

La aceste curse de antrenament se pot înscrie locuitori ai Sectorului 3, cât și ai altor sectoare din București sau din alte localități. 

4.3 Privilegii oferite locuitorilor Sectorului 3, înscriși în proiectul “Educație prin Mișcare 2021”

Persoanele rezidente în Sectorul 3, care sunt înscrise în programul de  antrenamente “Educație prin Mișcare 2021” și bifează 4 prezențe la antrenamente beneficiază de următoarele privilegii acordate în cadrul proiectului:

 • înscriere GRATUITĂ la cursă – în limita a 70 participanți per cursă.
 • tricou tehnic (cu mânecă scurtă) inscripționat cu numele evenimentului,  GRATUIT – în limita a 70 participanți. Vom acorda un singur tricou per participant în programul Educație prin Mișcare 2021, chiar dacă participă la ambele curse RUN IOR 2021.

Criteriile de validare a înscrierii gratuite la cursele de antrenament “Run    IOR 2021” sunt următoarele:

 • Să facă dovada ca au domiciliul in Sectorul 3 (prin CI, BU, pașaport sau carnet de conducere)
 • Sa fie înscriși la antrenamente prin intermediul formularului online (http://eliterunning.ro/inscrieri-la-antrenamente/). 
 • Sa aibă minim 4 prezente la ședințele de antrenament
 • Sa fie înscriși la cursa de antrenamente prin intermediul formularului online

4.4 Taxa de înscriere

Persoanele care nu sunt înscrise în programul de antrenamente din cadrul proiectului “Educație prin Mișcare 2021” pot participa la cursa de antrenament  “Run IOR 2021” plătind taxa de înscriere. Acești participanți nu primesc tricoul “Run IOR” 2021.

Taxa de participare la cursele din 07.11.2021 și 14.11.2021 este de 30 ron și nu include tricoul “Run IOR 2021”. Taxa se va achita:

 • online, cu card, pe www.eliterunning.ro
 • în contul RO57BACX0000000877267000, deschis la Unicredit Bank, beneficiar Asociația Club Sportiv Elite Running, CIF 31333790.

Plata taxei de înscriere se face în momentul înscrierii online sau în maximum 1 (una) zi lucrătoare de la data completării formularului online. Neplata taxei de participare în termenul stabilit va duce la invalidarea înscrierii, locul de participare al neplătitorului devenind vacant pentru un alt participant.

Pentru ca înscrierea să fie validată plata trebuie făcută până pe:

 • 06.11.2021 pentru cursa din 07.11.2021
 • 13.11.2021 pentru cursa din 14.11.2021

După această dată toate înscrierile nevalidate (pentru care nu s-a efectuat plata) vor fi anulate.

4.5 Număr de participare

Numărul de participare va fi preluat de fiecare participant cu 5 minute înainte de ora stabilită pentru start, din zona start/sosire.

4.5 Ora de start și limite de timp


Ora de start
[07.11]
Ora de start
[14.11]
Timp limită
Cursa 3 – 6 km (adulti)09:0009:0050 min
Cursa 1,5 km (adolescenti)09:4509:4520 min

4.6 Stabilirea rezultatelor

Primii sosiți vor primi numere de ordine pentru stabilirea clasamentului.

4.7 TITLURI și PREMII

Se vor întocmi clasamente pe categoriile de vârstă.

4.8 Declaraţia pe propria răspundere

Participarea la cursa  de antrenament “Run IOR 2021” se face pe propria răspundere, în deplină cunoștință a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică și mentală. 

Prin înscrierea și participarea la aceasta cursă de antrenament, fiecare participant declară și își asumă pe propria răspundere faptul că este apt să participe la o astfel de activitate care presupune depunerea unui efort fizic  și că a consultat în acest sens un medic de specialitate care i-a acordat avizul să participe la această cursă.

Toţi participanții adulți care se înscriu la cursa, vor completa și semna on-line o declaraţie pe propria răspundere că sunt apţi pentru a participa la cursa de antrenament  “Run IOR 2021” și că pot face dovada vaccinării împotriva COVID-19 sau a trecerii prin boală.

Prin semnarea declaratiei pe propria raspundere, participantul îl exonerează de orice răspundere pe Organizator în legătură cu orice problemă medicală, de orice natură, apărută în timpul sau după participarea la cursa de antrenament.

Participanții adolescenți (12-17 ani) vor fi însoțiți (înainte de start) la ridicarea numărului de participare de către un părinte sau un tutore legal.

4.9 Condiții de participare la cursele de antrenament “Run IOR 2021”

4.9.1 Condiții de participare generale

Un participant inscris la cursa de antrenament  trebuie sa se prezinte la locul de intalnire din parc în ziua și ora stabilite, in urmatoarele conditii:

 • stare de sănătate bună, atestată pe propria răspundere conform declarației;
 • condiție fizică bună pentru o cursă de maximum 6 km – adulții, respectiv 1,5 km – adolescenții 
 • lipsa oricăror simptome specifice infecției cu COVID-19 (a se vedea secțiunea specială pentru aceste condiții)

Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru orice eventual incident, în cazul în care participanții la cursa de antrenament părăsesc zona și traseul indicat de organizatori pentru desfășurarea activităților.

Participantii se vor prezenta la cursa folosind propriul echipament sportiv. Echipamentul de alergare trebuie sa fie corespunzator condițiilor meteorologice de la ora de desfășurare a cursei de antrenament  și decent (sa respecte normele morale). 

Recomandam participantilor locuitori ai Sectorului 3, eligibili sa primeasca  gratuit tricoul “Run IOR 2021” sa-l poarte la toate cursele de antrenament. 

4.9.2 Condiții de participare in timpul pandemiei de COVID-19

Toate activitățile din cadrul curselor de antrenament “Run IOR 2021” se desfășoară cu respectarea tuturor măsurilor impuse de autorități pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru desfășurarea activităților fizice in aer liber.

Toți participanții la activitățile din cadrul curselor de antrenament “Run IOR 2021” vor fi îndrumați să respecte toate măsurile indicate de către autorități în privința desfășurării activităților fizice în timpul pandemiei de COVID-19 și organizatorii se vor informa permanent pentru a respecta și a asigura toate măsurile de igiena impuse (folosirea substanțelor dezinfectante, folosirea măștilor de către organizatori și voluntari, păstrarea distanței sociale etc.). Toți participanții înscriși la curse vor semna on-line o declarație pe propria răspundere de participare la aceste activități prin care își asumă răspunderea că vor respecta toate regulile și regulamentele impuse în cadrul cursei de antrenamente, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (vezi Anexa 1 la regulament).

NOTIFICARE

În urma măsurilor impuse de autorități și după analizarea situației actuale împreună cu partenerii și factorii de decizie locali, organizatorii curselor de antrenament “Run IOR 2021” permit accesul tuturor alergătorilor care sunt înregistrați și care pot oferi dovada imunizării după cum urmează:

 • certificat digital European COVID – Certificat de Vaccinare pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • certificat digital European COVID – Certificat de recuperare care se află în perioada cuprinsă între a 15-a și a 180-a zi ulterioară confirmării cu SARS-COV-2.

Cele două tipuri de certificate pot fi descărcate aici: https://certificat-covid.gov.ro/login

Organizatorii isi rezerva dreptul de a intrerupe desfasurarea cursei de antrenamente in cazul in care sunt pusi in pericol participantii si comunitatea, din cauza agravarii situatiei generate de pandemia de COVID 19.

4.10 Probleme medicale, prim ajutor și asigurare în caz de accidente pentru participanții la cursele de antrenament “Run IOR 2021”

4.10.1 Probleme medicale și prim ajutor

Participarea la cursa de antrenament este permisă doar persoanelor care nu au probleme medicale și care au capacitatea fizică și pregătirea să participe la o cursa în lungime de maximum 6 km – adulții, respectiv 1,5 km – adolescenții . Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate și siguranță. Organizatorii, partenerii și voluntarii  care participă la organizarea cursei de antrenament  nu se fac responsabili pentru actele de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfășurării cursei.

Participantul prezent la cursa de antrenament, care întâmpina alterări semnificative ale stării de sănătate, de orice tip, pe parcursul desfășurării  activitatilor din cadrul cursei, are obligația de a se opri și de a anunța de îndată organizatorii.

Participanții sunt obligați să îi ajute pe ceilalți participanți, aflați în dificultate/în pericol și să anunțe organizatorul in cazul producerii unui incident sau, în caz de urgență, vor apela la 112.

Participanții autorizează și își dau consimțământul expres de a fi transportați la spital/de a li se asigura asistență medicală în urma cererii exprese a reprezentanților Organizatorului, în cazul în care, în opinia acestor persoane, asistența medicală este necesară și declară că renunță la orice pretenții ar putea avea în legătură cu un astfel de transport și/sau tratament de urgență, întârzieri ori deficiențe în legătură cu acesta.

4.10.2 Asigurare in caz de accidente 

Participarea la activitatile din cadrul cursei de antrenament  este făcută exclusiv pe riscul Participantului. Organizatorul nu este responsabil de niciun prejudiciu de orice fel suferit de către Participant ca rezultat al participării la activitatile din cadrul cursei, cu excepția cazului în care prejudiciul este o consecință directă a intenției Organizatorului. Această excludere de responsabilitate se aplică de asemenea și în cazul oricăror daune posibile pentru cauze cum ar fi dar fără a se limita la accidentări sau deces.

Participantul este singurul responsabil de încheierea unei asigurări în vederea acoperirii oricăror daune provocate de accidentări, boli sau deces cauzate de participarea la cursa de antrenament. Participantul declară că este conștient că participarea necesită o sănătate fizică și mentală foarte bună și declară că este pregătit corespunzător să participe la cursa de antrenament.

Organizatorul în mod expres și cu precădere indică Participantului să efectueze orice examen medical este necesar care să ateste că este apt de a participa la cursa de antrenament. Participantul rămâne responsabil față de Organizator pentru orice prejudiciu ar provoca unei terțe părți, inclusiv unui alt Participant, voluntar etc., ca urmare a oricărui act sau omisiuni care este imputabil Participantului

4.11 Forța majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră desemnează orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. 

SECȚIUNEA 5. CONDIȚII ADMINISTRATIVE

5.1 Siguranța programului de antrenamente

Se vor lua toate masurile ca toate activitatile din cadrul cursei de antrenament sa se desfasoare in deplina siguranta atat din punct de vedere a integritatii participantilor, a efortului depus cat si in prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.

5.2 Dispoziții finale

În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorii vor face publice numele câștigătorilor în cadrul curselor de antrenament “Run IOR 2021”. Lista câștigătorilor va fi publicata după desfasurarea fiecarei curse de antrenament “Run IOR” pe site-ul www.eliterunning.ro

Organizatorii se obligă sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru detalii, accesați pagina: http://eliterunning.ro/politica-de-confidentialitate/.

Participantilor la cursa de antrenament le este interzisă aruncarea oricăror resturi sau gunoaie în zona de desfășurare a cursei, sub sancțiunea avertizarii sau chiar a descalificarii din cursa. Aceștia vor putea folosi fie coșurile de gunoi amplasate în parc, fie sacii menajeri puși la dispoziție de către organizatori în zona de desfasurare a activitatilor din cadrului cursei de antrenament. Organizatorii vor asigura la terminarea activitatilor  eliminarea deșeurilor și depunerea acestora în containerele aflate în zona parcului.

Organizatorii își rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament inaintea  desfasurarii cursei de antrenament  cu obligativitatea anunțării modificărilor intervenite pe site și la locul de desfășurare a cursei.

Anexa 1

Reguli și norme de igienă pentru prevenirea răspândirii COVID-19 ce trebuie respectate de participanții la cursa de antrenament “Run IOR 2021” din cadrul proiectului “Educație prin Mișcare 2021”

A. Considerații generale. Descrierea simptomelor și măsurilor generale privind limitarea răspândirii COVID-19

Toți participantii  la cursa de antrenament “Run IOR 2021”, din cadrul proiectului“Educatie prin Miscare 2021” si persoanele implicate in organizarea cursei de antrenament trebuie să fie întotdeauna informați și atenți în ceea ce privește apariția simptomelor de COVID-19.

1) Simptomele includ:
 • cele mai comune semne: febră, dificultate în respirație (creșterea frecvenței respiratorii), tuse, durere în gât, stare de oboseală, dureri musculare etc.;
 • rare: dureri de cap, greață, diaree.

În cazul în care participanții au astfel de simptome, este interzisă participarea la cursa de antrenament “Run IOR 2021”. Persoanele care prezintă unul sau mai multe dintre aceste simptome sau l-au prezentat în ultimele 14 zile trebuie să urmeze procedurile descrise de autoritățile sanitare şi să nu părăsească locuința pentru a participa la cursa.

2) Măsuri generale de prevenție pentru a limita răspândirea COVID-19:
 • spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun timp de 20 de secunde sau folosirea unui dezinfectant pentru mâini avizat/autorizat;
 • acoperirea gurii și nasului în caz de tuse sau strănut cu pliul cotului sau cu o batistă de hârtie, urmată de igienizarea mâinilor;
 • evitarea atingerii feței, ochilor, gurii, nasului cu mâinile neigienizate;
 • folosirea pentru dezinfecție doar a produselor biocide avizate/autorizate;
 • dotarea cu dispensere cu dezinfectant pentru mâini în toate locațiile unde se organizează activități sportive.

B. Reguli ce urmează a fi respectate de către participanții la cursa de antrenament “Run IOR 2021”

Măsurile  prevăzute mai jos descriu cadrul în care se poate desfășura cursa de antrenament de alergare  în aer liber.

B.1. Măsuri care preced cursa Run IOR 2021
 • Înaintea începerii cursei de antrenament toți participanții prezenți trebuie să se fi înscris în prealabil la cursă și să fi fost validați. Listele de start și de sosire reprezintă ,,lista de prezență’’ care va fi folosită pentru a facilita o eventuala ancheta epidemiologică, în cazul descoperirii unui caz de infectare cu SARS-CoV-2. In cazul unei anchete epidemiologice, toți participanții la respectiva cursa  de antrenament vor fi anuntați la datele de contact completate în formularul de înscriere la cursa de antrenamente.
 • Înaintea fiecărei curse de antrenament, participantul care va fi prezent la eveniment este obligat sa semneze in format electronic declarația pe propria răspundere privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de  COVID-19 care este pusă la dispoziție în format electronic de către organizatori: https://eliterunning.ro/run-ior-declaratie-pe-propria-raspundere/
 • Orice cursa de antrenament Run IOR trebuie să fie precedată de o procedură de autoevaluare. Simptomele comune ale îmbolnăvirii de COVID-19 au fost descrise mai sus. Persoanele care prezintă sau l-au prezentat în ultimele 14 zile unul sau mai multe dintre aceste simptome, NU trebuie să se prezinte la  cursă.
 • Deplasarea către și de la locul de desfășurare a cursei  trebuie să se facă respectând toate măsurile de protecție dispuse de autorități. Este recomandat ca participanții să ajungă la momente diferite la locul de desfășurare a cursei  de antrenament, pentru a evita aglomerarea de persoane în anumite puncte.
 • Trebuie să participe la organizarea şi desfăşurarea cursei de antrenamente  doar persoanele a căror prezenţă este absolut necesară, pentru a limita pe cât posibil numărul celor care sunt expuşi unui potenţial risc de infectare.
 • În acest sens, participantii sunt rugati insistent să nu aducă sustinători la locul evenimentului.
B.2. Masuri in timpul desfasurarii cursei  de antrenament Run IOR 2021
 • Se va evita contactul fizic cu ceilalți participanti – strângeri de mână, îmbrăţişări la începutul /sfârşitul cursei sau pe parcursul desfasurarii cursei de antrenament.
 • Pe tot parcursul cursei de antrenament trebuie să fie păstrată o distanță de siguranță față de celelalte persoane care ar putea să fie prezente. Participanții la activitatea sportivă trebuie să se asigure că respectă distanța de siguranță de cel puțin 2 m (astfel încât fiecărei persoane să îi revină un spațiu de cel puțin 7 mp) față de celelalte persoane de fiecare dată când nu sunt folosite echipamente de protecție care limitează posibilitatea răspândirii SARS-CoV-2.
 • Distanța sus mentionată va fi pastrată și în timpul incalzirii individuale de dinaintea cursei si in timpul sedintei de stretching individual de dupa cursa.
 • Depasirea pe traseul de alergare(in timpul desfasurarii cursei  de antrenament) se va realiza rapid și cu respectarea maximului de distanța posibilă (2 m).
 • Participanții trebuie să respecte regulile de igienă (de exemplu, folosirea unei batiste de unică folosință, în caz de tuse sau strănut, evitarea schimbului de echipament sportiv, sticle cu apă și alte articole personale între participanti, evitarea contactului fizic ).
B.3. Masuri după cursa de antrenament
 • Dupa incheierea cursei  de antrenament, toti participantii trebuie sa paraseasca zona de start/sosire a cursei,  in grupuri mici  sau chiar individual. Se vor evita imbratisarile sau strangerile de maini. Nu se vor face fotografii de grup.

C. Reguli ce urmeaza a fi respectate de catre organizatorii cursei de antrenament

C.1. Măsuri cu caracter general
 • Organizatorii asigura o persoană de contact responsabilă cu organizarea și coordonarea aplicării normelor de prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de  COVID  19.
 • Trebuie să participe la organizarea și desfășurarea cursei de antrenament doar persoanele a căror prezență este absolut necesară, pentru a limita pe cât posibil numărul celor care sunt expuși unui potențial risc de infectare.
C.2. Măsuri ce urmeaza a fi luate de catre organizatorii cursei de antrenament
a) În pregătirea evenimentului:
 • asigurarea echipamentului de protecție (mască, mănuși) pentru întreg personalul implicat în organizarea programului cursei de antrenamente;
 • asigurarea măsurilor de igienizare a mâinilor cu produse biocide avizate/autorizate la intrarea în spațiul destinat evenimentului pentru toți participanții;
 • transmiterea in format electronic catre toti participantii la program a documentelor informative si  de atenționare  privind regulile de igienă a mâinilor și igienă respiratorie, practicarea responsabilității sociale prin distanțarea socială și monitorizarea propriei stări de sănătate;
b) În timpul evenimentului:
 • interzicerea accesului spectatorilor sau a sustinatorilor participantilor  la cursa  de antrenament, daca nu sunt inscrise in program;
 • organizatorii trebuie să se asigure că pentru toți participanții sunt create condițiile pentru a putea respecta distanța socială de 2 metri(astfel încât fiecărei persoane să îi revină un spațiu de cel puțin 7 mp)  dacă nu sunt folosite echipamente de protecție care limitează posibilitatea răspândirii SARS-CoV-2.
c) Dupa eveniment:
 • organizatorii trebuie să se asigure că spatiul in care s-a desfasurat evenimentul(zona start/sosire,  traseul)  a ramas curat, luind masuri de strangere  si depozitare a tuturor deseurilor, echipamentelor de protectie  si materialelor ajutatoare folosite in cadrul cursei de antrenament.
C.3. Proceduri în eventualitatea depistării unui caz suspect de COVID-19 in timpul cursei de antrenament

In cazul depistarii unui caz suspect de COVID-19 in timpul cursei de antrenament(participant cu simptome specifice)  se va lua masura de izolare pentru  persoana cu simptomatologie COVID-19; utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente la cursa orice persoană care prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare. Dupa masura izolarii  imediate, se  organizeaza  transportului individual al acesteia la domiciliu si contactarea medicului de familie  și apoi se informează obligatoriu direcția de sănătate publică  a municipiului București și serviciul de urgențe 112.

Regulile prevazute in aceasta anexa – de protecție sanitară împotriva răspândirii SARS-CoV-2 – sunt obligatorii si trebuiesc respectate de toti participantii si persoanele implicate in organizare, pe intreaga perioada de desfasurare a cursei de antrenament. Nerespectarea acestor prevederi de catre orice  participant duce la eliminarea lui din cursa de antrenament.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search