PENTRU ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CURSELOR DE ANTRENAMENT “RUN IOR 2022” DIN CADRUL PROIECTULUI “EDUCAȚIE PRIN MIȘCARE 2022”, PARC AL. IOAN CUZA, BUCUREȘTI, SECTOR 3

SECŢIUNEA 1. DESPRE ORGANIZATORI ȘI COMPETIȚIE

Cursele de antrenament “Run IOR 2022” sunt parte a proiectului “Educație prin Mișcare 2022” și sunt organizate de Asociația Club Sportiv Elite Running în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 al Municipiului București. 

Proiectul “Educație prin Mișcare 2022”, este unul dintre proiectele câștigătoare ale unei finanțări nerambursabile, alocate de la bugetul local al Primăriei Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general desfășurate în anul 2022.

Cursele de antrenament “Run IOR 2022” se adresează în primul rând locuitorilor Sectorului 3 și au ca scop evaluarea pregătirii fizice acumulate în ședințele de antrenament efectuate în cadrul proiectului “Educație prin Mișcare 2022”. Frecvența acestor evaluări ale pregătirii fizice este o cursă de antrenament la 2 săptămâni,  urmând ca desăvârșirea pregătirii să fie verificată la una din cursele din cadrul Maratonului 1 Decembrie 2021.

La cursele de antrenament “Run IOR 2022” pot participa și alți alergători care nu participă în proiectul “Educație prin Mișcare 2022”, aceștia neavând posibilitatea de a accesa privilegiile oferite de acest proiect adresat locuitorilor Sectorului 3.

Regulamentul Oficial al curselor de antrenament (denumit în continuare Regulament Oficial) este întocmit și va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.eliterunning.ro

Prin înscrierea și participarea la aceste curse de antrenament, participanții sunt de acord sa respecte și sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial și ale legislației în vigoare aplicabile.

SECŢIUNEA 2. PERIOADA ȘI TRASEUL CURSELOR  “RUN IOR 2022”. PARTICIPANȚI

2.1. PERIOADA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII CURSELOR DE ANTRENAMENT

2.1.1  PROGRAMUL CURSELOR

Cursele de antrenament “Run IOR 2022” vor fi organizate după următorul program:

 • Ediția 1 în data de 23.10.2022, începând cu ora 9:00
 • Ediția 2 în data de 06.11.2022, începând cu ora 9:00

Programul de desfășurare a acestor curse și modalitățile de inscriere sunt anunțate pe site-ul www.eliterunning.ro si pe pagina de Facebook Elite Running. 

2.1.2 TRASEUL CURSELOR

Cursele de antrenament “Run IOR 2022” sunt organizat pe un traseu în lungime de 3,6 – 7,2 km pe aleile din Parcul Alexandru Ioan Cuza, având zona start/sosire pe aleea din fața “scenei mari” (aleea perpendiculară pe aleea de lângă lac) din imediata apropiere a podului (peste lac) de pe strada Liviu Rebreanu. 

Traseul va fi amenajat pe aleile din parc și din din jurul lacului și va fi semnalizat de către organizatori prin conuri și benzi de delimitare și va fi supravegheat de arbitri de cursa, amplasați în diferite puncte ale traseului.

Harta traseului poate fi vizualizata http://eliterunning.ro/run-ior-traseu/.

2.2 ACCESUL PE TRASEU PE DURATA CURSELOR

Pe durata desfășurării curselor, între orele 8:30 și 10:30, accesul pe aleile pe unde se va desfășura cursa va fi parțial restricționat. Traseul de desfășurare a întrecerilor va fi marcat cu conuri și banda de delimitare și va avea în anumite puncte arbitri de traseu desemnați de organizatori. Aceștia sunt responsabili pentru parcurgerea traseului în deplina siguranță de către toți participanții.

2.3 PARTICIPANȚI 

La cursele  de antrenament “Run IOR 2022”, pot participa atât persoanele înscrise la antrenamentele din cadrul proiectului “Educație prin Mișcare 2022”, cât și alți alergători, locuitori ai altor sectoare sau chiar din alte localități.

SECŢIUNEA 3. CURSE ȘI CATEGORII

3.1 CURSE

Aceste curse de antrenament se adresează pasionaţilor de sport și mișcare în aer liber, a caror stare de sanatate le permite o alergare pe una din distanţele menţionate mai jos.

Curse distincte:

 • Cursa adulti – 7,2 km
 • Cursa adolescenti – 3,6 km

3.2 CATEGORII DE VÂRSTĂ

3.2.1  CATEGORIILE DE VÂRSTĂ PENTRU CURSELE ADULȚILOR:

 • 18 – 34 ani feminin și masculin
  • pentru cursa din 23.10.2022: născuți între 24.10.1987 și 23.10.2004
  • pentru cursa din 06.11.2022: născuți între 07.11.1987 și 06.11.2004
 • 35 + feminin și masculin
  • pentru cursa din 23.10.2022: născuți înainte de 23.10.1987
  • pentru cursa din 06.11.2022: născuți înainte de 06.11.1987

3.2.2  CATEGORII DE VÂRSTĂ PENTRU CURSELE ADOLESCENȚILOR:

 • adolescenți: 12-17 ani fete și băieți
  • pentru cursa din 23.10.2022: născuți între 24.10.2004 și 23.10.2010
  • pentru cursa din 06.11.2022: născuți între 07.11.2004 și 06.11.2010

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CURSELOR

4.1 ELIGIBILITATE

Aceste curse de antrenament se adresează în primul rând adolescenților (12-17 ani) și adulților care sunt înscriși și participa la ședințele de antrenament din cadrul proiectului “Educație prin Mișcare 2022’’. La aceste curse de antrenament pot participa și alți doritori de mișcare, locuitori ai Sectorului 3 care nu sunt înscriși în proiect, locuitori ai altor sectoare sau chiar din alte localități.

Participanții trebuie să fi împlinit 12 ani (adolescenți) și 18 ani (adulți)  până la data desfășurării cursei și să fie apți din punct de vedere medical pentru acest tip de efort.

4.2 ÎNSCRIERE

O persoană eligibilă conform articolului 4.1 se poate înscrie la cursa de antrenament “Run IOR 2022” completând formularul online de pe site-ul www.eliterunning.ro

 • începând cu 17.10.2022,  până pe 22.10.2021, la ora 12:00 PM pentru cursa din 23.10.2022
 • începând cu 31.10.2022,  până pe 05.11.2022, la ora 12:00 PM pentru cursa din 06.11.2022

Se pot face înscrieri și în data de desfășurare a evenimentului(23.10 sau 06.11.2022) în intervalul orar 8.15 – 8.30 doar în limita locurilor disponibile stabilite de organizatori (maxim 90 persoane per ediție).

La aceste curse de antrenament se pot înscrie locuitori ai Sectorului 3, cât și ai altor sectoare din București sau din alte localități. 

4.3 PRIVILEGII OFERITE LOCUITORILOR SECTORULUI 3, ÎNSCRIȘI ÎN PROIECTUL “EDUCAȚIE PRIN MIȘCARE 2022”

Persoanele rezidente în Sectorul 3, care sunt înscrise în programul de  antrenamente “Educație prin Mișcare 2022” și bifează 4 prezențe la antrenamente beneficiază de următoarele privilegii acordate în cadrul proiectului:

 • înscriere GRATUITĂ la cursă – în limita a 70 participanți per cursă.
 • tricou tehnic (cu mânecă scurtă) inscripționat cu numele evenimentului,  GRATUIT – în limita a 70 participanți. Vom acorda un singur tricou per participant în programul Educație prin Mișcare 2022, chiar dacă participă la ambele curse RUN IOR 2022.

Criteriile de validare a înscrierii gratuite la cursele de antrenament “Run IOR 2022” sunt următoarele:

 • Să facă dovada ca au domiciliul în Sectorul 3 (prin CI, BU, pașaport sau carnet de conducere)
 • Sa fie înscriși la antrenamente prin intermediul formularului online (http://eliterunning.ro/inscrieri-la-antrenamente/). 
 • Sa aibă minim 4 prezențe la ședințele de antrenament
 • Sa fie înscriși la cursa de antrenamente prin intermediul formularului online

Persoanele rezidente în Sectorul 3, care sunt înscrise în programul de  antrenamente “Educație prin Mișcare 2022” și bifează minim 2 prezențe la antrenamente, beneficiază de înscriere gratuită la cursa de antrenament RUN IOR 2022 din data de 23.10.2022 (tricoul îl primește la cumulul a 4 prezențe la antrenamente).

4.4 TAXA DE ÎNSCRIERE

Persoanele care nu sunt înscrise în programul de antrenamente din cadrul proiectului “Educație prin Mișcare 2021” pot participa la cursa de antrenament “Run IOR 2022” plătind taxa de înscriere. Acești participanți nu primesc tricoul “Run IOR” 2022.

Taxa de participare la cursele din 23.10.2022 și 06.11.2022 este de 30 ron și nu include tricoul “Run IOR 2022”. Taxa se va achita:

 • online, cu card, pe www.eliterunning.ro
 • în contul RO57BACX0000000877267000, deschis la Unicredit Bank, beneficiar Asociația Club Sportiv Elite Running, CIF 31333790.

Plata taxei de înscriere se face în momentul înscrierii online sau în maximum 1 (una) zi lucrătoare de la data completării formularului online. Neplata taxei de participare în termenul stabilit va duce la invalidarea înscrierii, locul de participare devenind vacant pentru un alt participant.

Pentru ca înscrierea să fie validată plata trebuie făcută până pe:

 • 22.10.2022 pentru cursa din 23.10.2022
 • 05.11.2022 pentru cursa din 06.11.2022

După această dată toate înscrierile nevalidate (pentru care nu s-a efectuat plata) vor fi anulate.

4.5 NUMĂR DE PARTICIPARE

Numărul de participare va fi preluat de fiecare participant cu 15-45 minute înainte de ora stabilită pentru start, din zona start/sosire.

4.6 ORA DE START ȘI LIMITE DE TIMP

Ore de start
[23.10 si 06.11]
Ora de start
[14.11]
Timp limită
Cursa 7,2 km (adulti)09:0009:0050 min
Cursa 3,6 km (adolescenti)09:0009:4520 min

Limitele de timp sunt: 1h pentru cursele adulților (7,2 km) și 30 min pentru cursa adolescenților (3,6 km). Adulții care nu reușesc sa parcurga prima tură a traseului (3,6 km) în maxim 30 min vor fi opriți să mai parcurgă tura a doua. Toți acești participanți (care parcurg o singură tură a traseului) vor fi înscriși în clasament după ultimul participant care a parcurs 2 ture, cu specificarea timpului în care a parcurs 1 tură (3,6km). 

4.7 STABILIREA REZULTATELOR

Primii sosiți vor primi numere de ordine pentru stabilirea clasamentului.

4.8 TITLURI ȘI PREMII

Se vor întocmi clasamente pe categoriile de vârstă. 

În funcție de disponibilitatea partenerilor, se vor acorda premii în produse doar primilor 3 clasați (OPEN adulti – feminin/masculin) in proba de 7,2 km.

4.9 DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Participarea la cursa de antrenament “Run IOR 2022” se face pe propria răspundere, în deplină cunoștință a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică și mentală. 

Prin înscrierea și participarea la aceasta cursă de antrenament, fiecare participant declară și își asumă pe propria răspundere faptul că este apt să participe la o astfel de activitate care presupune depunerea unui efort fizic  și că a consultat în acest sens un medic de specialitate care i-a acordat avizul să participe la această cursă.

Toţi participanții adulți care se înscriu la cursa, vor completa și semna on-line o declaraţie pe propria răspundere că sunt apţi pentru a participa la cursa de antrenament “Run IOR 2022”. Prin semnarea declarației pe propria răspundere, participantul îl exonerează de orice răspundere pe Organizator în legătură cu orice problemă medicală, de orice natură, apărută în timpul sau după participarea la cursa de antrenament.

Participanții adolescenți (12-17 ani) vor fi însoțiți (înainte de start) la ridicarea numărului de participare de către un părinte sau un tutore legal.

4.10 CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CURSELE DE ANTRENAMENT “RUN IOR 2022”

Un participant înscris la cursa de antrenament  trebuie sa se prezinte la locul de intalnire din parc în ziua și ora stabilite, în următoarele condiții:

 • stare de sănătate bună, atestată pe propria răspundere conform declarației;
 • condiție fizică bună pentru o cursă de maximum 7,2 km – adulții, respectiv 3,6 km – adolescenții 

Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru orice eventual incident, în cazul în care participanții la cursa de antrenament părăsesc zona și traseul indicat de organizatori pentru desfășurarea activităților.

Participantii se vor prezenta la cursa folosind propriul echipament sportiv. Echipamentul de alergare trebuie sa fie corespunzător condițiilor meteorologice de la ora de desfășurare a cursei de antrenament  și decent (sa respecte normele morale). 

Recomandăm participanților locuitori ai Sectorului 3, eligibili să primească  gratuit tricoul “Run IOR 2022” să-l poarte la toate cursele de antrenament. 

4.11 PROBLEME MEDICALE, PRIM AJUTOR ȘI ASIGURARE ÎN CAZ DE ACCIDENTE PENTRU PARTICIPANȚII LA CURSELE DE ANTRENAMENT “RUN IOR 2022”

4.11.1 PROBLEME MEDICALE ȘI PRIM AJUTOR

Participarea la cursa de antrenament este permisă doar persoanelor care nu au probleme medicale și care au capacitatea fizică și pregătirea să participe la o cursa în lungime de maximum 7,2 km – adulții, respectiv 3,6 km – adolescenții . Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate și siguranță. Organizatorii, partenerii și voluntarii  care participă la organizarea cursei de antrenament  nu se fac responsabili pentru actele de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfășurării cursei.

Participantul prezent la cursa de antrenament, care întâmpina alterări semnificative ale stării de sănătate, de orice tip, pe parcursul desfășurării activităților din cadrul cursei, are obligația de a se opri și de a anunța de îndată organizatorii.

Participanții sunt obligați să îi ajute pe ceilalți participanți, aflați în dificultate/în pericol și să anunțe organizatorul în cazul producerii unui incident sau, în caz de urgență, vor apela la 112.

Participanții autorizează și își dau consimțământul expres de a fi transportați la spital/de a li se asigura asistență medicală în urma cererii exprese a reprezentanților Organizatorului, în cazul în care, în opinia acestor persoane, asistența medicală este necesară și declară că renunță la orice pretenții ar putea avea în legătură cu un astfel de transport și/sau tratament de urgență, întârzieri ori deficiențe în legătură cu acesta.

4.11.2 ASIGURARE ÎN CAZ DE ACCIDENTE 

Participarea la activitățile din cadrul cursei de antrenament  este făcută exclusiv pe riscul Participantului. Organizatorul nu este responsabil de niciun prejudiciu de orice fel suferit de către Participant ca rezultat al participării la activitățile din cadrul cursei, cu excepția cazului în care prejudiciul este o consecință directă a intenției Organizatorului. 

Participantul este singurul responsabil de încheierea unei asigurări în vederea acoperirii oricăror daune provocate de accidentări, boli sau deces cauzate de participarea la cursa de antrenament. Participantul declară că este conștient că participarea necesită o sănătate fizică și mentală foarte bună și declară că este pregătit corespunzător să participe la cursa de antrenament.

Organizatorul în mod expres și cu precădere indică Participantului să efectueze orice examen medical este necesar care să ateste că este apt de a participa la cursa de antrenament. Participantul rămâne responsabil față de Organizator pentru orice prejudiciu ar provoca unei terțe părți, inclusiv unui alt Participant, voluntar etc., ca urmare a oricărui act sau omisiuni care este imputabil Participantului

4.12 FORȚA MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră desemnează orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. 

SECȚIUNEA 5. DISPOZIȚII FINALE

În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorii vor face publice numele câștigătorilor în cadrul curselor de antrenament “Run IOR 2022”. Lista câștigătorilor va fi publicată după desfășurarea fiecărei curse de antrenament “Run IOR” pe site-ul www.eliterunning.ro

Organizatorii se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru detalii, accesați pagina: http://eliterunning.ro/politica-de-confidentialitate/.

Participanților la cursa de antrenament le este interzisă aruncarea oricăror resturi sau gunoaie în zona de desfășurare a cursei, sub sancțiunea avertizării sau chiar a descalificării din cursă. Aceștia vor putea folosi fie coșurile de gunoi amplasate în parc, fie sacii menajeri puși la dispoziție de către organizatori în zona de desfășurare a activităților din cadrul cursei de antrenament. Organizatorii vor asigura la terminarea activităților  eliminarea deșeurilor și depunerea acestora în containerele aflate în zona parcului.

Organizatorii își rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament înaintea desfășurării cursei de antrenament  cu obligativitatea anunțării modificărilor intervenite pe site și la locul de desfășurare a cursei.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search